„Od chvíle, kedy sa dieťa narodí, má jediný záujem: naučiť sa o svete všetko, čo sa len naučiť môže. Naša planéta je detským ihriskom a detskú hru by nič nemalo narušovať. Za takýchto podmienok výchovy je magické dieťa šťastný génius, ktorý dokáže čokoľvek. Je vybavené k naplneniu svojho úžasného potenciálu.“

Z knihy Magické dítě (Joseph Chilton Pearce)

‎Vitajte