Program

 

Čas Program
07:30 - 08:30 príchod detí s rodičmi, prevzatie detí
09:00 - 10:00 privítanie s deťmi, ranný diskusný kruh, zoznámenie s programom
10:00 - 11:30 cesta do lesa, spoločná hra detí v lese / riadená činnosť, voľná hra/, pedagóg je deťom sprievodcom
11:30 - 12:00 spiatočná cesta do zázemia
12:00 - 13:00 návrat, obed
12:45 - 13:30 obedný odpočinok, kľudná činnosť
13:30 - 15:30 poobedná činnosť a voľná hra detí na záhrade, olovrant podľa potrieb detí
15:30 - 16:00 odovzdanie detí rodičom