Naše pravidlá


Chováme
sa k sebe pekne.

Máme v úcte všetko živé.

Staráme sa o svoje a spoločné veci.

Pohybujeme sa vždy tak, aby sme na seba videli a počuli sa.

Ak niekto rozpráva, necháme ho dorozprávať. 

Máme slovíčko "STOP" - ak sa nám niečo nepáči, potrebujeme niekoho zastaviť. Povieme ho.

★ Hračky nechávame doma - les je tým najlepším ihriskom