DLK Rozmarín v telKE

Malá ochutnávka toho, ako sa nám v Rozmaríne žije 🙂 Ak chcete vedieť viac, dôjdite na deň otvorenej bránky, ktorý sa uskutoční 12. a 14. marca 2014. 

ČERVENÉ LÍCA, ZABLATENÉ NOHAVICE A BATÔŽKY S TEPLÝM ČAJOM A DESIATOU: ŠKÔLKARI Z LESNÉHO KLUBU ROZMARÍN SÚ V PRÍRODE ZA KAŽDÉHO POČASIA 🌞🌧️❄️
Deti, ktoré navštevujú lesný klub namiesto klasickej štátnej škôlky, sú vedené nielen k láske k prírode, ale aj vzájomnému rešpektu 🫂
Podľa zakladateľky Lucie by sa v tomto veku mali hrať, spoznávať a vnímať svoje emócie a potreby👦👧
Prví ,,lesnoškôlkari'' už nastúpili aj do škôl, sú viac zvedaví a živí 👇👇