Stravovanie

 
Stravné:

Obedy berieme zo školskej jedálne MŠ a ZŠ v Poľove. Cena detskej porcie vrátane dopravy je 2,60 EUR
Odhlásenie obeda je možné do 7:30 daného dňa. Platba neskôr odhláseného obeda je nevratná.