Krúžok Semienko (od 2 do 3 rokov)


Krúžok Semienko

vždy v STREDU od 9:30 do 11:30

Obľúbený krúžok Semienko pre detičky od 2 do 3 rokov v sprievode jedného dospelého (rodič, starý rodič..). Stretávať sa budeme vždy v stredu od 9:30 do 11:30 v Detskom lesnom klube Rozmarín. Cena za  celý cyklus je 80 EUR (10 stretnutí). 

Cena: 8 EUR / lekcia (nováčikovia môžu na prvom stretnutí platiť v hotovosti), súrodenec od 15 mesiacov 4 EUR / lekcia.
• prvé stretnutie: 6.3. 2024 
• posledné stretnutie: 29. 5. 2024
•  okrem štátnych sviatkov: 10.4. 1.5., 8.5. 2024
 

Stále máte možnosť prihlásiť sa:

Prihlásiť sa